Betingelser for kjøp

Salgsvilkår

1.0 Salgsvilkår

Bestillinger og kjøp av produkter og tjenester fra NORDECA KONSUMENT AS innebærer samtidig godkjennelse av våre salgs- og leveringsbetingelser. Våre salgs- og leveringsbetingelser er gjenstand for kontinuerlig gjennomgang. De til enhver tid gjeldende betingelser finnes tilgjengelige på NORDECA KONSUMENT AS sin hjemmeside for digitale bestillinger http://www.nordeca.com/forhandler/betingelser/betingelser

 

2.0 Priser

Våre priser er kontinuerlig gjenstand for endringer og tilpasninger. Våre gjeldende salgspriser finnes tilgjengelige i nåtid på vår hjemmeside www.nordeca.com/forhandler. Prisene er angitt eksklusiv moms. NORDECA KONSUMENT AS kan frem til leveringsdagen endre prisene som følge av endringer av leverandørpriser, tolltariffer, avgifter, valutakurser og andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll og påvirkning, i forhold til gjeldende pris da tilbudet ble gitt. NORDECA KONSUMENT AS reserverer seg for eventuelle feil og prisendringer på NORDECA KONSUMENT AS sin hjemmeside for digitale bestillinger www.nordeca.com/forhandler. såvel som i andre media.

 

3.0 Betalingsvilkår

Kreditt, kredittgrensen og kredittidens lengde fastsettes etter sedvanlig kredittprøving. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente som følger av morarenteloven og til gjeldende sats fastsatt av Finanstilsynet. NORDECA KONSUMENT AS forbeholder seg rett til når som helst å endre eller kansellere kreditten. Vi tar ikke og håndterer ikke kontanter, etterkrav, postforskudd etc.

 

4.0. Leveringsstopp

Forhandlere som overskrider sin kredittgrense eller ikke betaler fakturaer i tide, vil ikke få levert varene sine. NORDECA KONSUMENT AS forbeholder seg rett til å annullere ikke leverte ordrer ved leveringsstans.

 

5.0 Frakt

Frakt faktureres per leveranse. NORDECA KONSUMENT AS har ansvar for at godset er tilbørlig forsikret under transport. Ansvaret for godset overgår til forhandleren når bestilt produkt er overlevert i henhold til leveringsinstruksen.

 

6.0 Spesielle vilkår ved levering utenfor Norges grenser

Ved levering av produkter utenfor Norges grenser gjelder spesielle fraktvilkår, vennligst kontakt deres ordrekontor på NORDECA KONSUMENT AS.

 

7.0 Kontrollplikt

Mottatte produkter bestilt fra NORDECA KONSUMENT AS skal snarest mulig, og senest innen 5 dager, nøye undersøkes for å kontrollere at det mottatte produkt er det produktet som er bestilt. Oppdages det ved undersøkelsen at feil produkt er levert, har forhandleren rett til innen 5 arbeidsdager fra mottagelsen av leveransen å returnere produktet til NORDECA KONSUMENT AS lager merket med returnummer. Søknad om returnummer gjøres på vår hjemmeside eller ved henvendelse til vårt ordrekontoret per telefon. Returnummer gis under forutsetning av at produktet fremdeles er pakket i ubrutt originalpakning.

 

Obs! Ved fraktskade gjøres reklamasjon til transportøren.

 

8.0. Ekspedisjonsavgift

Gjeldende fra senest 01.01.2014:

Manuelle bestillinger på telefon og e-post:

NORDECA KONSUMENT AS beregner et ekspedisjonsgebyr på alle ordrer som legges manuelt på NOK 150,-.

 

Digitale bestillinger på www.nordeca.com/forhandler

NORDECA KONSUMENT AS beregner et ikke ekspedisjonsgebyr på bestillinger på forhandlerweb.

 

9.0 Leveringer

Ordre lagt før kl. 12:00 (ordinær arbeidsdag) ekspederes normalt samme dag. Forhandleren har ikke rett til erstatning, det være seg for direkte eller indirekte skade, som han kan ha fått som følge av at NORDECA KONSUMENT AS leverer produktet senere enn avtalt tid.

 

  1. Produktinformasjon

Produktinformasjon finner du på våre hjemmesider, informasjonen er i nåtid.

 

  1. Feilbestilling

Retur av produkt på grunn av feilaktig bestilling fra forhandleren kan godtas under visse omstendigheter. NORDECA KONSUMENT AS forbeholder seg retten til å avslå en slik søknad.

 

  1. Feillevering

Dersom forhandler mottar et annet produkt enn det forhandler beviselig har bestilt må reklamasjon skje innen 5 arbeidsdager fra leveransen har ankommet forhandleren. Erstatning skjer i form av kreditering eller bytte til bestilt produkt. NORDECA KONSUMENT AS forbeholder seg retten til å avgjøre på hvilken måte erstatning skal skje. Eventuell kreditering skjer til fakturert pris og omfatter også frakt.

 

  1. Lagerretur

Forhandlere med eget lager bør være oppmerksomme på at retur på grunn av lagerrotasjon ikke tilbys.

 

  1. Vilkår for samtlige returer til NORDECA KONSUMENT AS

Forespørsel gjøres til vår e-postadresse post@nordecakonsument.com eller ved henvendelse til vårt ordrekontor på telefon. Alle produkter må returneres med original emballasje og være fri fra smuss, prislapper, skader etc. Ved feilbestilling og feillevering må emballasjen være ubrutt.  Skriv aldri direkte på produktkartongen. Dersom returer under garanti skal godkjennes kreves det en utførlig feilbeskrivelse. OBS! "ødelagt" eller slike generelle betegnelser er IKKE en fullgod beskrivelse. Produkter som ikke er i overensstemmelse med hva som er angitt ved returforespørselen, sendes tilbake uten begrunnelse. Retur skjer på forhandlerens bekostning.

 

  1. Returvarer/gods

Returvarer sendes til:

Kartbutikken.no/Nordeca Konsument AS
c/o Nordic Outdoor AS
Postboks 1533, Stoa
4856 Arendal