Veil. priser for 2019

  • Norge-serien Kr. 239,-
  • Turkart Kr. 239,-
  • Topo 3000 - Kr. 259,-
  • Veikart Kr. 229,-
  • Båtsportkart Kr. 549,-
  • Utenlandske kart 199,- (noe variasjon avhengig av produkt)

Kjedetilknyttete forhandlere

Kjedekontorene har mottatt priser for 2019. Hvis priser i interne systemer ikke er oppdatert, ber vi dere kontakter kjedekontoret direkte.

Utenlandske kart

Grunnet lav etterspørsel etter utenlandske kart har vi valgt å fase ut flere titler. De mest populære titlene har vi valgt å videreføre. Dette kommer frem i katalogen for 2019.

Kartkatalogen 2019

Katalogen er på lager og kan sees online her eller bestilles på post@nordecakonsument.com.